فراسان
در حال بروزرسانی
نشانی دفتر مرکزی: شیراز، خیابان ارم، کوی ۲۲، پلاک ۲۴۹، کدپستی ۷۱۴۳۷۴۶۴۴۸
تلفن: ۰۷۱ ۳۲۲۹۳۳۵۰ - ۰۷۱ ۳۲۲۹۱۹۱۸
دورنگار: ۰۷۱ ۳۲۲۷۲۶۹۷
صندوق پستی: ۷۱۳۶۵۱۱۴۳
ایمیل: info@farassan.ir
دسترسی به فرم درخواست همکاری: از اینجا
دسترسی به فیش حقوقی: از اینجا